Fotografie

Natuur

Als we het woord natuur gebruiken is het moeilijk in te schatten wat we daar nu echt mee bedoelen. Door te kijken naar de verschillende benaderingen van natuur kunnen we een duidelijker beeld krijgen wat we hier mee bedoelen en mee kunnen.