Fotografie

JESSE'S GIDS TOT TIJDREIZEN

Iedereen is een Tijdreiziger. Of je dat wil of niet. Iedereen beweegt zich op zijn eigen tempo door de tijd.

Mijn interesse in het begrip tijd is voortgekomen uit de fotografie.


Is tijd een natuurkundig fenomeen of is het een observatie van de omgeving? Instinctief zou mijn eerste reactie zijn dat het een structuralistisch concept is. Iets wat de mens heeft gecreëerd om orde aan te brengen in het dagelijks leven. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit een natuurlijk fenomeen is.

De Piramide van de Tijdreiziger


Om een idee te krijgen hoe dit in zijn werk gaat heb ik een onderscheid gemaakt tussen de verschillende manieren van tijdreizen.


Deze verschillen heb ik opgedeeld in de piramide van de Tijdreiziger. De onderste laag is de meest basale manier van tijdreizen en hoe hoger je in de piramide komt des te ingewikkelder het wordt. Voor nu heb ik de manieren ingedeeld in: Tijdsnomade, vooruit reizen in de tijd, achteruit reizen in de tijd en de dimensies manipuleren. Ik zeg bewust ‘voor nu’ omdat ik er vanuit ga dat er vanzelf nieuwe manieren worden ontdekt hoe je kan tijdreizen die nog complexer zijn dan het vouwen van dimensies.


Hoe hoger je in de piramide komt des te meer controle je zult hebben binnen het tijdreizen. De Tijdsnomade ziet alleen de tijd verstrijken en is zich hier bewust van. Als je de dimensies leert vouwen heb je grip op tijd en ruimte.


Halveringdwaarde


De Tijdreiziger

Dimensionele Vouw


Door het vouwen van een dimensie in een hogere dimensie kunnen er sprongen plaatsvinden die vanuit de lagere dimensie niet mogelijk geacht worden. Door de tweede dimensie te vouwen in de derde dimensie ontstaat er voor de tweede dimensie een situatie die niet mogelijk zou moeten zijn. Met deze visualisatie probeer ik een concept te onderzoeken die ook mogelijk zou moeten zijn in hogere dimensies zou als de vierde en de vijfde dimensie. Hier door zou het mogelijk kunnen zijn om de tijd zo te manipuleren dat je het als tijdreizen zou kunnen noemen

De Gids